Posts

Showing posts from February, 2008

Footprints

Footprints on my doorstep
the image sear loneliness from its epicenter
I said goodbye to melancholy just the other day
pace by pace it was trampling on my heart.

"far away from home, that's common" they say
my neighbours and a bunch of small women hidden in me
leaving trails of breadcrumbs behind, she walks
I follow her footsteps silent and obedient

shed tears, pity yourself, hurt others
none of it soothes better than sharing
step by step collect the footprints you left behind,
hurting others that were before you

wait
as she passes by
wait
as she turns back
and wait as she dies
silent and obedient

that fog sits upon your head as if to strangle
yet it will rise gently bit by bit
you were the goner; now stay behind to wait
the end of every road meet where you always stood

that your faith
is your haven
that the footprints
in circles seek eternity


Meva Ayse
February 2008

Ayak İzleri

Silinmiş yalnızlık ta orta yerinden
ayak izleri irili ufaklı kapımın önünde
dün yolculamıştım hüznü ardından bakarak
bir bir kalbime basılan ayak izleri

"uzaktasın olur böyle, bir gariplik gelir gider"
der komşularım içimdeki sessiz yanlarım
ufak ekmek kırıntıları bırakarak yürür
usul usul ve gizlice onu takip etmemi ister hüzün

ağlamak, acımak, acıtmak
hiç biri paylaşmak gibi rahatlatmaz
tek tek topla şimdi ayak izlerini
ardında bıraktığın, senden öncekileri acıtan

bekle gitsin,
bekle dönsün,
ve bekle ölsün
sessiz ve derinden

o sis seni boğacakmış gibi üzerine çöken
bekle kalksın usul usul
sen gidenlerdendin, şimdi yolcula bir bir
yolların sonu hep durduğun yermiş meğer

içindeki iman,
göğsündeki liman
ayak izleri dönüp dönüp
hep ebediyeti arar imiş meğer.


Meva Ayse 2008 Şubat

Osmanlı Barışı- Üçüncü Roma

Geçenlerde İlber Ortaylı'nın "Osmanlı Barışı" adlı kısa makalelerinin derlendiği kitabını okuyordum. Osmanlı İmparatorluğuna ilginç bir açıdan bakan değerli tarihçimiz bilmediğimiz yönleriyle Osmanlı'nın aslında Roma'nın müslüman bir devamı olduğunu vurguluyor. Kozmopolit bir tebayı uzun yıllar hatta yüzyıllar boyunca bir arada tutan dinamiklere sahip bir imparatorluktu Osmanlı.
"Osmanlı İmpaatorluğunda 16. asra kadar halkın büyük çoğunluğu gayrimüslüm idi. Ama bu yapıya rağmen ideolojisi İslam'dı ve İslam için savaşıyordu. Nitekim Balkanların Arnavutlar ve Boşnaklar gibi iki önemli gurubu Osmanlı sayesinde 15. yüzyılın ikinci yarısında İslam dinine geçtiler.....

Osmanlı devlet idaresi herkesin dini vecibesini yerine getirmesi ve hayatını yaşaması için asayiş görevini üstlenmişti. Bürokratlar arasınd Ermeni, Helen ve Yahudiler de vardı. İmparatorluk idaresinin ve ordunun dili Türkçeydi. Osmanlı donanması Noel ve Paskalya'da demir atar bünyesind çalışan…