Posts

Showing posts from November, 2006

How much is too much?

Image
How much is too much?
Have you ever stopped and thought about this? The thin line between the two are blurred as life takes on new paths through your long corridors. Do you think you give to much, you sacrifice too much or do you feel like doing nothing in the face of surrounding rush. Bir zaman gelir olduğun yerde kalıp düşünürsün. Çok mu ileri gittin veya sabır taşın granitleşti mi diye? Arasında ince bir çizgi. Belki fazla belki az. Lalenin içini kararttığı gibi kalbini karartmana gerek yok elbet bu denklem başka bir yerde eşitlenir. And you return to your beginnings if you re lucky enough to keep the journey. Point zero. Which takes in all the numbers you can imagine. Üç yüz milyon sekiz yüz yirmi bin...
I answer no to a question that cannot be answered with yes/no. Ok. What can anybody do? Just sue me:)

Rü'ya

Image
There comes an end to almost anything,
Her şey elbet bir gün son bulur,
To your wanderings, secluded journey and father's dream of a better world,
Başıboş gezinmelerin, bir başına yolculuğun ve babanın daha iyi bir dünya kurmak için hayalleri, hepsi biter.
Would the blue-green tiles tell your story, Rü'ya?
Peki ya mavi-yeşil çiniler senin hikayeni söyler mi Rü'ya?
The shadows of your past and present intertwined, come to life
Geçmişin ve geleceğinin gölgeleri birbirine karışır, hayat bulur
With a simple stroke of your hand, water of life fills the molded ducts
Elinin bir hareketiyle hayat suyu akar bu beldenin yosunlu kanallarından
Maybe long-forgotten, the Ottomans fought and surrendered to the ticking of the clock
Çoktan unutuldu, savaştı ve sonunda saatin akışına teslim oldu Osmanlılar
But you remained along with the dust, burnt scraps of archival papers and people's nostalgia
Fakat sen kaldın bir tek tozların, yanmış tarihi belgelerin ve insanların nostaljisi yanında
We the luc…